27 май е Световен ден на спешната помощ.

Спешната помощ е едно от най-натоварените и важни направления в здравната система. Работещите в тази сфера заслужават нашата безусловна подкрепа, разбиране и уважение.
На всички специалисти и спешни медици желая здраве, лично щастие и професионално удовлетворение!

Честит празник!

Виктор Янев,
Областен управител на Кюстендил


 


 
Мисия на Областна администрация Кюстендил:
Да провежда националната политика на изпълнителната власт на териториално ниво при спазване върховенството на закона и съдейства за оптимизиране дейността на териториалните звена на изпълнителната власт, създавайки условия за развитие на региона и икономическия му растеж чрез ефективно и прозрачно усвояване на европейски средства.
Визия на Областна администрация Кюстендил:
Утвърждаване на модернизирана и прозрачна администрация, ориентирана към резултати, насочена към честно и отговорно управление.

Виктор Янев
Областен управител на област Кюстендил

 


Анонимна анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна администрация Кюстендил:


rsz anonimna anketa logo

Благодарим Ви за отделеното време!

Вашето мнение е важно за нас!

Областна администрация Кюстендил

 

 

 

 

Печат