Тарифа на услугите

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

Заплащането на услугите може да се извърши на следната банкова сметка:

IBAN: BG77UBBS80023106083402, BIC CODE: UBBSBGSF при Обединена българска банка АД

и с платежна карта, чрез ПОС терминал, намиращ се в Център за административно обслужване - партер Областна администрация Кюстендил.

 

Печат

acrobat 10 pro apple mac version purchase cost of acrobat x pro adobe photoshop cc for apple mac student edition discount solidworks 2016 continue reading this inventor 2017 light price this hyperlink