Писмо за отмяна на насроченото за 21.11.2017г. от 13,00 часа извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

Дата на публикуване: 20.11.2017

Печат