Open menu

Мартин Миразчийски, младши експерт в дирекция АКРРДС

Лалка Георгиева, отчетник, счетоводство

Димитър Павлов, организатор, ремонт и поддръжка

инж. Цветанка Андонова, Главен експерт в дирекция АКРРДС

Силвия Радионова Стоянова, Младши експерт в дирекция АКРРДС

Рая Димитрова Ананиева, Старши счетоводител в дирекция АПОФУС

 

Печат

Печат