Декларации по ЗПУКИ

ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ

МОЖЕТЕ ДА ГИ ИЗТЕГЛИТЕ ОТТУК:

ФАЙЛ 1

ФАЙЛ 2

ФАЙЛ 3

ФАЙЛ 4

ФАЙЛ 5

ФАЙЛ 6

ФАЙЛ 7

ФАЙЛ 8

ФАЙЛ 9

ФАЙЛ 12

ФАЙЛ 13

ФАЙЛ 14

ФАЙЛ 16

ФАЙЛ 18

Печат