Декларации по ЗПУКИ

ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ

МОЖЕТЕ ДА ГИ ИЗТЕГЛИТЕ ОТТУК:

 

 

 

Печат

solidworks 2016 for sale online informative post discount building design suite premium 2017