На горе

Областна стратегия за развитие

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 2014-2020
Проект на Областна стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците
Проект на междинен доклад за изпълнение на ОСР - Кюстендил
Междинен доклад на Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020
Междинна оценка на Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020
Областна стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Кюстендил (2018-2019)
 
 
Powered by Phoca Download
website here