На горе

Областни съвети

Заповед № РД-35-270/ 13.10.2017 г.
Протокол от проведено заседание на Областния съвет за развитие (ОСР) проведено на 20.12.2016 г.
Протокол от проведено заседание на Областния съвет за развитие (ОСР) проведено на 11.12.2017 г.
Заповед за утвърждаване на изготвена на основание чл. 196, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование „Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Кюстендил (2018-2019)
Заповед №РД-20-376/28.12.2017 г.
Протокол №РД-20-10/23.01.2018 г.
Протокол от заседание на Областен експертен съвет по устройство на територията – Кюстендил от 28.11.2017 г.
Заповед РД-35-131/12.06.2018г.
Протокол от заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, проведено на 30.10.2018 г.
Протокол №43 от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено в периода 20-21 септември 2018 г. в град Сандански
Протокол № 44 от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено в периода 29-30 ноември 2018 г.
Папка-Приложение №1 – План за защита при земетресение
Папка-Приложение №4 – План за защита при горски пожари
Папка-Приложение №7 – План за защита при свлачища
Папка–Приложение №5 -План за защита при снегонавяване и обледяване
Папка–Приложение №6 - План за защита при транспортни катастрофи
Папка–Приложение №3 - План за защита при ядрена и радиационна авария
Папка–План за защита при бедствия - „Обща част“
Папка–Приложение №2- План за действие при възникване на наводнения
Протокол от проведено заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на 25.06.2019 г.
 
 
Powered by Phoca Download