На горе

Областни комисии

П Р О Т О К О Л №РД-18-30/29.03.2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ
П Р О Т О К О Л №РД-18-40/19.04.2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ
Протокол от заседание на ОКБДвП, проведено на 12.09.2017 г.
Заповед №РД-20-231/01.09.2017 г.
Правилника за организацията и дейността на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (ОКБДвП) за област Кюстендил
 
 
Powered by Phoca Download