На горе

Административни услуги

Процедура за Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
Процедура за издаване на Удостоверение обр. УП – 3 /трудов стаж/
Процедура за издаване на Удостоверение обр. УП – 2 /за осигурителен доход/
Удостоверение за Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Кюстендил
Доклад за удовлетвореност на потребителите
Финансова компeнсация на пострадали от престъпления по ЗПФКПП (Financial compensation of crime victims under CVAFCA)
 
 
Powered by Phoca Download