На горе

Профил на купувача

Запитване за оферта за доставка на услуга за поддържане на приложното програмно осигуряване на АИС за заплати на служителите в ОА Кюстендил.
Запитване за оферта за доставка на услуга за контрол и техническо обслужване на пожарогасителни съоръжения находящи се в обект - административна сграда на ОА Кюстендил.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. КЮСТЕНДИЛ - Заповед №РД-06-19/06.02.2017г.
 
 
Powered by Phoca Download