На горе

Отчети и доклади

ПУБЛИЧЕН ОТЧЕТ НА ЙОРДАН ЕМИЛОВ ТАТАРСКИ - СЛУЖЕБЕН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЗА ПЕРИОДА 08.02.2017 г. – 09.05.2017 г.
Оперативен план за дейността на Областна администрация – Кюстендил за 2018 година
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ
Отчет за изпълнение на целите за 2017 г.
 
 
Powered by Phoca Download