Население по общини, местоживеене и пол

НСИ - Население по общини, местоживеене и пол:

(Брой към 31.12.2015 г.)
 
Области
Общини
ОбщоВ градоветеВ селата
всичкомъжеженивсичкомъжеженивсичкомъжежени

 Област

Кюстендил

126 014 61 371 64 643 87 083 42 126 44 957 38 931 19 245 19 686
Бобов дол 8 142 4 280 3 862 5 270 2 803 2 467 2 872 1 477 1 395
Бобошево 2 888 1 423 1 465 1 207 572 635 1 681 851 830
Дупница 41 551 20 048 21 503 31 147 14 930 16 217 10 404 5 118 5 286
Кочериново 4 837 2 323 2 514 2 174 1 033 1 141 2 663 1 290 1 373
Кюстендил 55 706 26 861 28 845 41 380 19 887 21 493 14 326 6 974 7 352
Невестино 2 288 1 155 1 133 - - - 2 288 1 155 1 133
Рила 2 689 1 306 1 383 2 275 1 102 1 173 414 204 210
Сапарева баня 7 024 3 487 3 537 3 630 1 799 1 831 3 394 1 688 1 706
Трекляно 889 488 401 - - - 889 488 401

ГРАО - Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес:

Данните в тук публикуваните таблици са от Националния Регистър на Населението и са актуални към съответната дата

Текущи таблици

Месечни таблици на населението по постоянен и настоящ адрес (по области и общини) за текущата година

 

Печат