Справочник на служителите

ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ

СПРАВОЧНИК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Дирекция
"Административно-правно обслужване,
финанси и управление на собствеността"

име длъжност телефон

инж. Величка Баровска                         

Главен експерт "ССИ"

078 55 13 53

Красимира Испиридонова

Главен счетоводител

078 55 06 70

Рая Ананиева

Старши счетоводител

078 55 06 50

Гергана Христова

Младши експерт

078 55 06 70

Дирекция
"Административен контрол,
регионално развитие и държавна собственост"

име длъжност телефон

Василка Манчева

Директор

078 55 02 92

инж. Лъчезар Спасов

Главен експерт

078 55 02 88

Ясен Плачков

Главен експерт

078 55 13 63

Евелина Марковска

Главен експерт

078 55 06 80

Милена Николова

Главен експерт

078 55 13 63

инж. Цветанка Андонова

Главен експерт

078 55 06 80

Радостина Беркова - Петрова

Главен експерт

078 55 02 89

Камелия Костадинова-Владимирова 

Старши експерт

 078 55 02 95

Мартин Миразчийски

Младши експерт

078 55 02 88

Светослава Радославова

Младши експерт

078 55 06 50

Силвия Стоянова Младши експерт 078 55 06 80
   

Печат