Справочник на служителите

 

ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ

СПРАВОЧНИК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

 

Дирекция
"Административно-правно обслужване,
финанси и управление на собствеността"

  инж. Величка Райкова Баровска                           

Главен експерт "ССИ"

тел. 078/55 13 53

  Катя Костадинова Анастасова  

Старши юрисконсулт

тел. 078/55 06 80

  Мария Николаева Михайлова  

Главен счетоводител

тел. 078/55 06 70

  Красимира Панчова Испиридонова  

Старши счетоводител

   
тел. 078/55 06 70
  Гергана Данчова Христова  

Главен специалист

тел. 078/55 06 70

Дирекция
"Административен контрол,
регионално развитие и държавна собственост"

  Василка Здравкова Манчева  

Директор

тел. 078/55 02 92

  инж. Лъчезар Велинов Спасов  

Главен експерт

тел. 078/55 02 88

  Ясен Миланов Плачков  

Главен експерт

тел.078/55 13 63

  Здравка Василиева Мукелова  

Главен експерт

тел. 078/55 13 63

  Евелина Димитрова Марковска  

Главен експерт

тел. 078/55 06 80

  Милена Петрова Николова  

Главен експерт

тел. 078/55 13 63

  инж. Галя Николова Георгиева  

Главен експерт

тел. 078/55 02 88

 
  Ива Георгиева Иванова  

Старши експерт

тел. 078/55 06 80

 
  Радостина Любомирова Беркова - Петрова  

Старши експерт

тел. 078/55 02 89

 
  Камелия Боянова Костадинова-Владимирова    Старши експерт  тел. 078/55 02 88  
  Елица Димитрова Стилиянова   Старши експерт тел. 078/55 02 89  
         
   Живка Божинова Костадинова   Младши експерт

тел. 078/550680

 
  Денислав Насков Данкин   Младши експерт

тел. 078/551363

 
  Светослава Георгиева Радославова   Специалист

тел. 078/55 06 50

 

Печат

cheap license acrobat 9 revit 2017 oem discount revit 2017 dreamweaver cs6 for apple photoshop cc mac os edition student version 3ds max 2017 student license