Справочник на служителите

ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ

СПРАВОЧНИК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Дирекция
"Административно-правно обслужване,
финанси и управление на собствеността"

инж. Величка Райкова Баровска                         

Главен експерт "ССИ"

тел. 078/55 13 53

Катя Костадинова Анастасова

Старши юрисконсулт

тел. 078/55 06 80

Мария Николаева Михайлова

Главен счетоводител

тел. 078/55 06 70

Красимира Панчова Испиридонова

Старши счетоводител

тел. 078/55 06 70

Гергана Данчова Христова

Младши експерт

тел. 078/55 06 70

Дирекция
"Административен контрол,
регионално развитие и държавна собственост"

Василка Здравкова Манчева

Директор

тел. 078/55 02 92

инж. Лъчезар Велинов Спасов

Главен експерт

тел. 078/55 02 88

Ясен Миланов Плачков

Главен експерт

тел.078/55 13 63

Евелина Димитрова Марковска

Главен експерт

тел. 078/55 06 80

Милена Петрова Николова

Главен експерт

тел. 078/55 13 63

инж. Галя Николова Георгиева

Главен експерт

тел. 078/55 02 88

Ива Георгиева Иванова

Старши експерт

тел. 078/55 06 80

Радостина Любомирова Беркова - Петрова

Главен експерт

тел. 078/55 02 89

Камелия Боянова Костадинова-Владимирова 

Старши експерт

 тел. 078/55 02 88

Живка Божинова Костадинова

Младши експерт

тел. 078/55 13 63

Денислав Насков Данкин

Младши експерт

тел. 078/55 06 80

Светослава Георгиева Радославова

Младши експерт

тел. 078/55 06 50

Аделина Григорова Специалист

Печат

where can i buy maya 2017 more tips here project professional 2016 product key