Справочник на служителите

ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ

СПРАВОЧНИК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Дирекция
"Административно-правно обслужване,
финанси и управление на собствеността"

инж. Величка Райкова Баровска                         

Главен експерт "ССИ"

тел. 078/55 13 53

Катя Костадинова Анастасова

Старши юрисконсулт

тел. 078/55 06 80

Красимира Панчова Испиридонова

Главен счетоводител

тел. 078/55 06 70

Рая Димитрова Ананиева

Старши счетоводител

тел. 078/55 06 0

Гергана Данчова Христова

Младши експерт

тел. 078/55 06 70

Дирекция
"Административен контрол,
регионално развитие и държавна собственост"

Василка Здравкова Манчева

Директор

тел. 078/55 02 92

инж. Лъчезар Велинов Спасов

Главен експерт

тел. 078/55 02 88

Ясен Миланов Плачков

Главен експерт

тел.078/55 13 63

Евелина Димитрова Марковска

Главен експерт

тел. 078/55 06 80

Милена Петрова Николова

Главен експерт

тел. 078/55 13 63

инж. Галя Николова Георгиева

Главен експерт

тел. 078/55 02 88

Цветанка Андонова

Главен експерт

тел. 078/55 06 80

Радостина Любомирова Беркова - Петрова

Главен експерт

тел. 078/55 02 89

Камелия Боянова Костадинова-Владимирова 

Старши експерт

 тел. 078/55 02 88

Живка Божинова Костадинова

Младши експерт

тел. 078/55 13 63

Светослава Георгиева Радославова

Младши експерт

тел. 078/55 06 50

Силвия Радионова Стоянова Младши експерт тел. 078/55 06 80
   

Печат