Комисия по заетост към областния съвет за регионално развитие на област с административен център Кюстендил

Заповед № РД-20-22/22.01.2015г. на Областния управител Виктор Янев за определяне състава на комисията по заетост
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Областен управител на Област Кюстендил
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зам. областен управител на Област Кюстендил
СЕКРЕТАР: Директор на Дирекция  „Бюро по труда“ гр. Кюстендил 
ЧЛЕНОВЕ:
1. арх.  Невяна Йонова – Главен секретар на Областна администрация Кюстендил
2. Г-жа Василка Манчева - Директор дирекция „Административен контрол, държавна собственост и регионално развитие” , Областна администрация Кюстендил
3. Г-н Сашо Ковачев - Гл. специалист по ЕИВ, Дирекция АКРРДС, Областна  администрация  Кюстендил
4. Г-жа Станислава Поповска - Директор на д-я “Регионална служба по заетостта”, Благоевград
5. Г-жа Наташа Илиева - Директор на Дирекция “Бюро по труда”, гр. Дупница
6. Г-н Мирослав Миланов – Началник на отдел „Канцелария  и управление на собствеността” на Община Кюстендил
7. Г-жа Таня Петрова - Директор на дирекция „Социални дейности и духовно развитие”, Община Дупница
8. инж. Радка Георгиева - Зам. кмет по социални дейности, култура и евроинтеграция, Община Сапарева баня
9. Г-жа Надежда Златарска - Младши счетоводител, Община Кочериново.
10. Г-н Лазар Чавков - Зам. кмет, Община Рила
11. Г-жа Марияна Стаменова – Секретар на Община Бобошево
12. Г-жа Красимира  Методиева – Началник отдел „Социална политика, образование, култура и здравеопазване”, Община Бобов дол
13. Г-жа Антоанета Георгиева - Секретар на Община Невестино
14. Г-жа Василка  Кирилова - Секретар на Община Трекляно
15. Г-н Валентин Златински - Директор д-я “Инспекция по труда”, гр. Кюстендил
16. Г-жа Светослава Макенджиева - Директор на Регионална дирекция “Социално подпомагане”, гр. Кюстендил
17. Г-н Яни Георгиев - Председател на РКС на КНСБ, гр. Кюстендил 
18. Г-жа Валентина Испиридонова - Председател на СРС на КТ “Подкрепа”, гр. Кюстендил
19. Г-жа Тодорка Дамянова - Председател на РКС на КНСБ, гр. Дупница
20. Г-жа Любка Георгиева - Педседател на СРС  на КТ “Подкрепа”, гр. Дупница
21. Г-н Йордан Беловодски - Секретар на Кюстендилска търговско промишлена палата
22. Г-н Иван Андонов - Председател на Читалище “Братство-1869”, гр. Кюстендил
23. Г-жа Даниела Стоянова - Секретар на Регионална занаятчийска камара гр. Кюстендил
24. Г-н Миле Андонов - Представител на сдружение “Съвет по туризъм –Кюстендил”
25. Г-жа Юлия Любенова - Сдружение “Амала Приятели”, гр. Дупница
26. Г-н Дамчо Дамов - Сдружение “Териториална организация на НТС – Дупница”
27. Г-н Сашо Зашев - Председател на Българска стопанска камара, гр. Кюстендил
28. инж. Светослав Борисов - Председател на Областно представителство – Кюстендил на Камара на строителите в България
 

 

 

Печат