Комисия по заетост към областния съвет за регионално развитие на област с административен център Кюстендил

Заповед № РД 22-147/16.06.2017 на Областния управител Виктор Янев за определяне състава на комисията по заетост:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктор Янев - Областен управител на област Кюстендил;
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослава Чеканска – Зам. областен управител на област Кюстендил
СЕКРЕТАР: Юлиана Хаджиева–Директор на Дирекция „Бюро по труда“-Кюстендил
ЧЛЕНОВЕ:
1. Гергана Михайлова – Главен секретар на Областна администрация Кюстендил
2. Василка Манчева - Директор на дирекция „АКРРДС” , Областна администрация Кюстендил
3. Ива Иванова - Старши експерт, Дирекция АКРРДС, Областна администрация Кюстендил
4. Станислава Поповска - Директор на Дирекция “Регионална служба по заетостта”, град Благоевград
5. Наташа Илиева - Директор на Дирекция “Бюро по труда”, гр. Дупница
6. Мирослав Миланов – Началник на отдел „Канцелария и управление на собствеността” на Община Кюстендил
7. инж. Мая Спасова - Директор на дирекция „Социални дейности и духовно развитие”, Община Дупница
8. Славчо Коларски - Зам. кмет по социални дейности, култура и евроинтеграция, Община Сапарева баня
9. Тома Ташков - Младши експерт, Община Кочериново
10. Лазар Чавков - Зам. кмет на Община Рила
11. Мариана Стаменова – Секретар на Община Бобошево
12. Красимира Методиева – Началник отдел „Социална политика, образование, култура и здравеопазване”, Община Бобов дол
13. Антоанета Георгиева - Секретар на Община Невестино
14. Василка Кирилова - Секретар на Община Трекляно
15. Валентин Златински - Директор на Дирекция “Инспекция по труда”-Кюстендил
16. Светослава Макенджиева - Директор РД “Социално подпомагане” - Кюстендил
17. Яни Георгиев - Председател на РС на КНСБ, гр. Кюстендил
18. Валентина Испиридонова - Председател на СРС на КТ “Подкрепа” - Кюстендил
19. Тодорка Дамянова - Председател на РС на КНСБ, гр. Дупница
20. Йорданка Германова - Председател на СРС на КТ “Подкрепа”, гр. Дупница
21. Йордан Беловодски - Секретар на Кюстендилска търговско промишлена палата
22. Иван Андонов - Председател на Читалище “Братство-1869”, гр. Кюстендил
23. Даниела Стоянова - Секретар на Регионална занаятчийска камара - Кюстендил
24. Миле Андонов - Представител на сдружение “Съвет по туризъм –Кюстендил”
25. Юлия Любенова - Сдружение “Амала Приятели”, гр. Дупница
26. Дамчо Дамов - Сдружение “Териториална организация на НТС – Дупница”
27. Сашо Зашев - Председател на Българска стопанска камара, гр. Кюстендил
28. инж. Светослав Борисов - Председател на Областно представителство – Кюстендил на Камара на строителите в България
 

 

 

Печат

where to buy autodesk maya 2017 maya 2017 serial solidworks 2016 premium educational how to buy windows 10 my latest blog post autocad 2017 for apple mac os sales