Комисия по наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници

Комисия по наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Райчо Цветин - Зам. областен управител на област Кюстендил;

 ЧЛЕНОВЕ:

инж. Юлияна Божилова-Директор на Областно пътно управление гр. Кюстендил;

Бойко Ханджийски - Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” гр. Кюстендил;

Георги Комитски – организатор билетоиздаване БДЖ „Пътнически превози“ –гара Кюстендил;

Василка Манчева – Директор на Дирекция АКРРДС при Областна администрация Кюстендил;

Евелина Марковска – Главен експерт в Областна администрация Кюстендил.

 
Документи;

 

 

Печат

why not try here http://grainesdesol.fr/index.php?gnregr=guiminer-bitcoinminerexe-download http://grainesdesol.fr/index.php?gnregr=bitconnect-review best website how much do you get bitcoin mining see post http://market4.ir market4.ir
http://cinemantrix.com/wp-list.php?fshdryfj=doge-mining-online look at this site news blog here link