Областна епизоотична комисия

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Райчо Цветин - Зам. областен управител на област Кюстендил;

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Саев – Директор на ОДБХ гр. Кюстендил;

СЕКРЕТАР: Евелина Марковска – главен експерт Дирекция АКРРДС при Областна администрация Кюстендил

ЧЛЕНОВЕ:

 1. 1. д-р Емил Гъгнев- Началник отдел “Здравеопазване на животните” при ОДБХ гр. Кюстендил;
 2. Старши инспектор Кирил Христов – Началник група Териториална полиция ОД МВР гр. Кюстендил;
 3. Комисар Васил Митов - Директор на РД „Гранична полиция” гр. Кюстендил;
 4. Комисар Светослав Георгиев - Директор на РД ПБЗН - Кюстендил;
 5. Димитрина Христова-Директор на Областна дирекция ”Земеделие ” гр. Кюстендил;
 6. д-р Илияна Кръстева - Директор на дирекция „Надзор на заразните болести“ РЗИ гр. Кюстендил;
 7. инж. Здравчо Тодоров - Директор на „Регионална дирекция по горите” гр. Кюстендил;
 8. Диана Ванкова, гл. експерт „Защитени територии и горски екосистеми” при РИОСВ гр. Перник;
 9. инж. Румен Точев - Началник на ОО „Автомобилна администрация” гр. Кюстендил;
 10. инж. Юлияна Божилова-Директор на Областно пътно управление гр. Кюстендил.
 11. Венко Калинчев - Представител на Сдружение ЛРД ”Елен” гр. Кюстендил
 12. д-р Андрей Димитров – председател на ОК на БВС – Кюстендил

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

 1. Комисар Светослав Петров – зам. директор на РДГП Кюстендил
 2. Инж. Никола Николов – главен експерт по лова и рибарството – РДГ Кюстендил
 3. Д-р Красимира Панчева – главен инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“ РЗИ Кюстендил
 4. Ст. инсп. Ивета Борисова – н-к на група Оперативен център при РДПБЗН – Кюстендил
 5. Инж. Милен Йорданов – главен инспектор ОО „АА“ – Кюстендил
 6. Маряна Шукерова – главен директор на ГД Аграрно развитие, ОД Земеделие – Кюстендил
 7. Инж. Нели Александрова – старши експерт отдел „ИРД“, ОПУ - Кюстендил
 8. Радослав Боюклийски – Началник сектор Пътна полиция ОД МВР Кюстендил

Заповед №РД-20-364/11.12.2014 г. за назначаване на Областна епизоотична комисия

 

 

Протокол №РД-18-64/18.04.2016 г.

Протокол №РД-18-05/06.01.2017 г.

 
 
 

 

 

Печат