Областна епизоотична комисия

Председател:Замeстник областен управител на област Кюстендил
Заместник-председател: Директор на ОДБХ гр. Кюстендил
Членове:
1. н-к отдел “Здравеопазване на животните” при ОДБХ гр. Кюстендил;
2. Директор на ОД на МВР гр. Кюстендил;
3. Директор на РД „Гранична полиция” гр. Кюстендил;
4. Директор на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Кюстендил;
5. Директор на Областна дирекция ”Земеделие ” гр. Кюстендил;
6. Директор на РЗИ гр. Кюстендил;
7. Директор на „Регионална дирекция по горите” гр. Кюстендил;
8. Председател на Сдружение ЛРД ”Елен” гр. Кюстендил;
9. Гл. експерт „Защитени територии и горски екосистеми” при РИОСВ гр. Перник;
10.Директор на Регионална дирекция „Автомобилна администрация” гр. Кюстендил;
11.Директор на Областно пътно управление гр. Кюстендил.
 

Заповед №РД-20-364/11.12.2014 г. за назначаване на Областна епизоотична комисия

Протокол №РД-18-64/18.04.2016 г.

Протокол №РД-18-05/06.01.2017 г.

 

 

 

Печат

how to buy bitcoin with credit card reddit how to buy credit card reddit continue reading this
cinemantrix.com/wp-list.php litecoin mining android genesis mining ethereum classic