Областни комисии - списък

СФОРМИРАНИ ОБЛАСТНИ КОМИСИИ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР КЮСТЕНДИЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Областна епизоотична комисия

още...

Зам-областен управител

Областна комисия „Военни паметници“

още...

Областен управител

Комисия по заетост към областния съвет за регионално развитие на област с административен център Кюстендил

още...

Областен управител

Постоянна комисия по заетост към областния съвет за развитие

още...

Областен управител

Комисия по чл. 7а от устройствения правилник на областните администрации

още...

Зам-областен управител

Комисия по наредба № 2 от 15.03.2002 г.

още...

Директор на дирекция „АКРРДС“

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

още...

Обастен управител

Печат