Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН ТАТАРСКИ - ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ: КАТЕРИНА ЯНЧЕВА - ЗАМ.ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ И ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ -ЗАМ.ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
 
СЕКРЕТАР: ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА - ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
 
ЧЛЕНОВЕ: 
ДИРЕКТОР ОД НА МВР КЮСТЕНДИЛ
ДИРЕКТОР ТД НА НАП КЮСТЕНДИЛ
ДИРЕКТОР НОИ КЮСТЕНДИЛ
ДИРЕКТОР РЗОК КЮСТЕНДИЛ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” ОТДЕЛ „КЮСТЕНДИЛ"
НАЧАЛНИК РИО КЮСТЕНДИЛ
НАЧАЛНИК ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (МИТНИЦА)
ДИРЕКТРОР  РД „ГП“ КЮСТЕНДИЛ
КМЕТ НА ОБЩИНА РИЛА
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА  КЮСТЕНДИЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ПРЕДСТАВИТЕЛ АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
УПРАВИТЕЛ  РЕГИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ „ЗАПАД“КЮСТЕНДИЛ
ГЛАВЕН РЕДАКТОР „ДАРИК“ РАДИО КЮСТЕНДИЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ СДРУЖЕНИЕ „КУРАЖ“ КЮСТЕНДИЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ СДРУЖЕНИЕ „ЛАРГО“ КЮСТЕНДИЛ
 
 
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията е създане на основание Решение на Министерски съвет  №77 от 11.02.2002 год. във връзка с Националната стратегия за противодействие с корупцията и указанията на комисията по превенция и противедействие на корупцията към министерски съвет.
 
Информация за дейността на Съвета дава председателстващият Съвета чрез средствата за масово осведомяване.

 

Печат

check out here autocad lt 2018 student license www.colornote.com inventor professional 2015 for sale click for more info win xp professional for sale autocad 2018 educational autocad 2018 educational