Областен съвет за развитие

Областен съвет за развитие на област с административен център Кюстендил 

Заповед № РД-20-102/27.04.2015г. за изменение на състава на Областен съвет за развитие Кюстендил
Заповед № РД-20-31/03.02.2015г. за определяне на състава на Областен съвет за развитие Кюстендил
Заповед № РД-20-30/03.02.2015г.  за отмяна на заповед № РД-20-347/03.10.2013г.
 
 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

ПРОТОКОЛ  за проведеното заседание на Областния съвет за развитие на дата 11.02.2015г.

Информация относно съвет на ОСР /Областен съвет за развитие/ на дата 12.05.2015г.
 
ПРОТОКОЛ  за проведеното заседание на Областния съвет за развитие на дата 12.05.2015г.
 

 

Печат

grainesdesol.fr how to make bitcoin into real money best portable throw projector 2017 long get 1 day trial how to get free money on bitcoin billionaire check my reference market4.ir
gold mines for sale south africa cinemantrix.com cinemantrix.com