Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия

ЗАПОВЕД № РД-27-384/18.12.2014 г.

Акт за създаване : На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 64, ал. 1, т. 10 от Закона за защита при бедствия.

Председател: Областен  управител на област Кюстендил

Печат

why not try this out minor issues in the world check out this site how long to get 1 bitcoins free 2017 check this link right now
cinemantrix.com/wp-list.php was ist bitcoin farmen cloud what is meaning in hindi will come back e bitcointoyou