ЗАПОВЕД № ДС-11-73/27.03.2018Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ- ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Дата на публикуване: 28.03.2018г.

Печат

www.werathah.com for os x serial
www.lacasagiusta.it adobe acrobat 9 take a look at the site here straight from the source