Заповед № ДС-12-129/07.06.2018г. на Областния управител на област Кюстендил за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 11.06.2018г.

Печат