Отчети

ЦЕЛИ ЗА 2017г. 

 можете да ги изтеглите от тук:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2016г. 

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ И РЕАЛИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2016г. ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ

можете да ги изтеглите от тук:

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2016 г.

можете да ги изтеглите от тук:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2015 г.

можете да ги изтеглите от тук:

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2015Г.

можете да ги изтеглите от тук:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ ЗА 2014Г.

можете да го изтеглите от тук:

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ ЗА 2015 ГОДИНА

можете да го изтеглите от тук:

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2014г.

МОЖЕТЕ ДА ГИ ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ ЗА 2013Г.

ОТЧЕТА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК:

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЕСТВАНИЯТА И ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 100Г. ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА ПРЕЗ 2012Г. ЗА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ОТЧЕТА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ ЗА 2012Г.

 Можете да го изтеглите от тук:

Цели на администрацията за 2013 г.

Можете да ги изтеглите от тук:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2011 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2011 Г.

 

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ И РЕАЛИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2016г. ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ

 

Печат

continue grainesdesol.fr how much money to start bitcoin mining worth bitcoin wallet sync slow how to buy bitcoin with electrum
cinemantrix.com