Отчети

ЦЕЛИ ЗА 2017г. 

 можете да ги изтеглите оттук:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2016г. 

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ И РЕАЛИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2016г. ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ

можете да ги изтеглите оттук:

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2016 г.

можете да ги изтеглите оттук:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2015 г.

можете да ги изтеглите оттук:

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2015Г.

можете да ги изтеглите оттук:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ ЗА 2014Г.

можете да го изтеглите оттук:

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ ЗА 2015 ГОДИНА

можете да го изтеглите оттук:

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2014г.

МОЖЕТЕ ДА ГИ ИЗТЕГЛИТЕ ОТТУК:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ ЗА 2013Г.

ОТЧЕТА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТТУК:

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЕСТВАНИЯТА И ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 100Г. ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА ПРЕЗ 2012Г. ЗА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ОТЧЕТА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ ЗА 2012Г.

 Можете да го изтеглите оттук:

Цели на администрацията за 2013 г.

Можете да ги изтеглите оттук:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2011 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2011 Г.

 

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ И РЕАЛИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2016г. ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ

 

Печат