Проведе се последното за календарната година заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион

Областният управител на област Кюстендил Виктор Янев, неговия заместник Радослава Чеканска и главният секретар Гергана Михайлова взеха участие в съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион. То се проведе в рамките на два дни в град Банско.

Сред присъстващите бяха и областните управители на областите Перник, Благоевград, София област, представители на МРРБ, кметовете на Общините Радомир и Банско Пламен Алексиев и Георги Икономов и други.

Информация относно по предстоящата четвърта процедура по присъждане на етикета за иновации и добро управление на местно ниво, както и за предоставяните електронни административни услуги в Община Радомир бяха представени по време на заседанието.

Участниците разгледаха и възможностите за кандидатстване по програми Life, Хоризонт 2020, Балкани – Средиземно море и др.

В дневния ред на заседанието бе включено представяне на напредъка в изпълнението на оперативните програми 2014-2020г. и програмите за териториално сътрудничество 2014-2020 г. към м. декември 2016 г.

Членовете на РСР на ЮЗР се запознаха с предстоящите през първото полугодие на 2017 г. процедури по програмите, съфинансирани от европейските фондове.

Печат