Областна администрация – Кюстендил с проект за популяризиране на туристическите обекти в региона

Състоя се официална церемония за връчване на договори от Първата покана за набиране на проектни предложения по програмата ИНТЕРРЕГ - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония 2014-2020. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството на Република България Деница Николова и заместник-министърът на местното самоуправление на Република Македония Люпчо Пренджов връчиха договора на Областна администрация – Кюстендил, който бе получен лично от главния секретар Гергана Михайлова по време на церемонията.

Проектното предложение, което администрацията подготви и представи пред Управителния орган на програмата, цели да повиши туризма в трансграничния район, чрез представяне на туристическата атрактивност на региона по иновативен път с 3D технология, подобряване на информираността на туристите, иновативно рекламиране на природни, културни и исторически обекти в трансграничния регион.

Партньор по проекта е Центърът за развитие на Североизточен планов регион в Република Македония

Печат