Община Дупница се присъедини към АВиК - Кюстендил

На проведеното извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, бе прието решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил на основание чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез присъединяване на община Дупница.

Заседанието бе председателствано от областният управител на област Кюстендил Виктор Янев. На него присъстваха и главните секретари на АВиК и Областна администрация - Кюстендил Диана Джоглева и Гергана Михайлова. Срещата се състоя в пълния си състав с личното присъствие на кметовете на общините Дупница, Бобов дол, Бобошево, Трекляно и Невестино, и упълномощени представители на общините Кюстендил, Рила и Кочериново.

След проведеното гласуване 100% от представителите на общините подкрепиха присъединяването на Община Дупница във водната Асоциация.

Печат