Областният управител Виктор Янев проведе изнесен приемен ден за жителите от община Дупница

Състоя се поредният от планираните изнесени приемни дни на областния управител на област Кюстендил Виктор Янев. Жителите, кметските наместници и кметът на Община Дупница имаха възможност да поставят своите проблеми и въпроси пред областният управител и неговия екип. Срещата се проведе в сградата Община Дупница.

На приемната жители на с. Крайници потърсиха съдействие от областният управител да не бъдат закрити яслената и детската група в селото. Те сигнализираха и за незаконен строеж на ограда.

По време на срещата с жители бе поставен проблемът за качеството на питейната вода в с. Баланово. Хората изразиха притесненията си и във връзка със замърсяване на р. Разметаница.

Друг въпрос, който жителите отправиха бе относно възможности за почистване на пътя от обрасли храсти в разстояние от 2 км от разклона за с. Блажиево и с. Грамаде до с. Грамаде.

Проблеми от личен характер също бяха поставени на вниманието на областния управител като оплакване във връзка с неправомерно поставяне на търговски обект за продажба на бързооборотни стоки пред жилищна сграда, както и за възстановяване на имот, за който е одобрен план по Параграф 4 от ЗСПЗЗ.

След приключване на изнесения приемен ден, областният управител проведе среща с всички кметски наместници от община Дупница, за да обсъдят възможности за решение на проблемите, поставени от гражданите, както и актуалното състояние на неселите места.

Изнесените приемни дни продължават. Те се организират и съгласуват, заедно с кметовете на деветте общини в област Кюстендил.

Печат