Open menu

Областните администрации на Кюстендил и Монтана сключиха рамково споразумение за сътрудничество

Областните администрации на Кюстендил и Монтана сключиха рамково споразумение за сътрудничество, заяви областният управител Йордан Татарски. Подписването на меморандума  е заключителния етап на семинар „Повишаване на административния капацитет на областните администрации Кюстендил и Монтана чрез трансфер на добри практики и премахване на лоши практики при осигуряване на съответствие на местните интереси и националните политики за регионално развитие и благоустройство“
„Целта е да обменят информация за условията и реда за решаване на различни казуси по отделни видове преписки, както и да организират съвместни събития от общ интерес, да обсъждат съвместно свои инициативи за подобряване работата по осигуряване на съответствието на националните и местните интереси при провеждане на регионална политика.На подписването присъстваха и представители на администрациите, защото областният управител е с мандатна длъжност, а те остават и ще работят по меморандума”, заяви Татарски.

Печат