Open menu

ПУБЛИЧЕН ОТЧЕТ НА ЙОРДАН ЕМИЛОВ ТАТАРСКИ - СЛУЖЕБЕН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЗА ПЕРИОДА 08.02.2017 г. – 09.05.2017 г.

Областният управител в оставка Йордан Татарски представи официално отчета за работата си пред медиите на 09.05.2017 г. от 12.30 ч. в залата на 4-ти етаж на областна администрация Кюстендил.

Можете да се запознаете с отчета тук:

DarikNews.bg -Успешен мандат без нито едно политическо уволнение отчете областният управител Йордан Татарски - Кюстендил

 „Аз смятам, че уволнението на кадри е слабост на ръководството, ако не може да накара служителите си да работят в полза на обществото е слаб ръководител. Аз доказах, че не се влияя от политически възгледи”, коментира Татарски. Като второ доказателство, че действията му не са били мотивирани политически той посочи издадената от него заповед за одобрение на ПУП  и допускане за предварително изпълнение на депо за отпадъци в с. Джерман.

Г-н Йордан Татарски отчете 5 неща, които е свършил и 5, които не е успял.

Сред неуспешните са: неподписване на съвместна декларация с кметовете на общини до МС и НС за решаване на проблемите в региона. Не  е съумял да създаде съвет за юридическа помощ, консултативен съвет за регионално развитие и клуб на областният управител.

Постиженията , които отчита като успех са новият вид на сайта на областна администрация, създадения механизъм за обществени поръчки, правилника за обществен диалог и създадената инфраструктура за провеждане на предсрочните избори...

Печат