Open menu

Представяне на проект „Промоция на туристически забележителности в 3D – TAP 3D”

На встъпителна пресконференция Областна администрация Кюстендил представи съвместен проект за трансгранично сътрудничество България и Македония  „Промоция на туристически забележителности в 3D – TAP 3D” пред медиите, представители на общинските администрации и представители на туристическия бранш.  Проектът се осъществява с финансова подкрепа на програма ИНТЕРЕГ – ИПП България – Македония.
    Областна администрация Кюстендил е водещ партньор с партньор от македонска страна „Център за развитие на североизточен планов район”. Бюджетът е 495 074, 11 евро.  Продължителността на проекта е 24 месеца, с краен срок 17.10.2018г.
„Туризмът е основен фактор за икономическия просперитет, както на област Кюстендил, така и на партньорите от македонска страна. За нашия район има една завидна комбинация между климат, минерални извори, културни и исторически забележителности. Само на територията на област Кюстендил има повече от 1000 паметници на културата.”, каза в изложението си Гергана Михайлова – координатор на проекта.
    Основната цел на разработването му е устойчиво повишаване на туристическия потенциал на трансграничния регион, оползотворявайки културното и природно богатство на областта.. Близостта на двата региона и техните исторически, географски и културни особености дават възможност да бъдат обединени усилията и в резултат да се постигне повишаване на туристическия поток. Това би довело и до повишаване на заетостта в туризма и намаляване на безработицата.
         Тази цел ще бъде постигната чрез закупуване и използване на съвременни информационни и аудио-визуални технологии и ICT технологии, чрез които ще се извърши промотиране на забележителностите в региона. След инвентаризация на забележителностите ще бъде изработен каталог и 16 3D видео материала, които ще бъдат в рамките на 2 минути на три езика – български, македонски и английски. Каталогът ще бъде достъпен на интернет страницата на Областна администрация Кюстендил, като ще бъде предоставен и на общинските администрации в България и Македония за поместване на сайтовете им. Тези видео материали ще бъдат представени в оборудвани със специална прожекционна техника изложбени зали. Една от тях е залата, намираща се на втори етаж в Областна администрация Кюстендил.    Атракционът на проекта е организиране и провеждане на Road shows – пътуващо представяне на 3D видео клиповете. В обиколката се включват 16-те общини в трансграничния регион.  Тя ще започне от лесопарк „Хисарлъка” в град Кюстендил и ще завърши с изложение на фасадата на манастир „Йоаким Осоговски” до Крива Паланка, Македония.

Вижте прессъобщението тук:

Печат