Open menu

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата предприе мерки във връзка с първия учебен ден

001

   Областният управител на област Кюстендил Виктор Янев насрочи заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, което се проведе в сградата на администрацията. В състава й влизат кметове на общини, експерти в организацията на транспортните схеми, както и ръководителите и директори на териториалните звена.

   Поводът за свикване на заседанието бе предприемане на мерки за опазване живота и здравето на учениците в област Кюстендил във връзка с първия учебен ден и учебната 2017/2018 година, както и за намаляване на пътните произшествия през есенно-зимния сезон в участъците с повишена концентрация.

  „Изпратени са сигнални писма за създаване на организация до всички кметове със стартирането на учебната година. Направено е и предписание да се поднови пътната маркировка и осветление около района на училищата“ – докладва пред комисията началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гл. инсп. Радослав Боюклийски. По думите му стана ясно още, че е насрочена среща с директорите на училищата, на която ще им бъдат предоставени контактни данни на полицейските инспектори, които ще обслужват техния район.

   Гл. инсп. Боюклийски увери, че за първия учебен ден целият наличен състав на сектор „Пътна полиция“ ще се оптимизира, за да осигури пътен полицай за всяко училище. Ще бъдат извършвани и ежедневни проверки в питейните заведения относно продажба на алкохол и цигари на малолетни и непълнолетни лица. 

  Председателят на комисията и областен управител Виктор Янев даде думата на инж. Боян Илиев – ЗА директор на ОПУ – Кюстендил за да представи доклад за оперативната обстановка по отношение на общото ръководство на Републиканската пътна мрежа в изпълнение на държавната политика по проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на територията на област Кюстендил. Той включва състояние на автомагистралите, въведените ограничения, състояние на РПМ и възникнали инциденти във връзка със състоянието на пътната инфраструктура.

003

 

Печат