Започват проверки за хуманно отношение към животните на пазарите в област Кюстендил

epizootichna1

         След Заповед на изпълнителния директор на БАБХ бе разпоредено провеждането на заседание на Областната епизоотична комисия по повод установени от „Анимал Ейнджълс“ нарушения спрямо животните на пазарите. Международната организация, която защитава правата на животните е направила констатации за жестоко отношение към живи животни на регламентираните и нерегламентираните пазари в страната, които сериозно нарушават европейските директиви.

         Провелото се заседание на Областната епизоотична комисия в Кюстендил бе председателствано от заместник-областния управител Райчо Цветин.

         Д-р Емил Гъгнев от Областната дирекция по безопасност на храните - Кюстендил запозна присъстващите с изискванията към регламентираните пазари за животни, след което членовете на комисията преминаха към изготвяне на план за съвместна работа между ветеринарни лекари, общини и ОД на МВР по отношение на проверките на всички нерегламентирани пазари в област Кюстендил.

         На база на взетото решение от комисията, областният управител на област Кюстендил Виктор Янев издаде Заповед за свикване на Общинските епизоотични комисии, които да изготвят графици за извършване на ежеседмични проверки в продължение на 3 месеца до декември 2017 г. включително. В Заповедта е изискано още кметовете да предоставят информация относно готовността на съответните общини за изграждане и разработване на регламентирани животински пазари. 

epizootichna2

Печат