Среща на проектния екип в Македония относно напредъка на туристическата атракция „TAP 3D“

    В град Куманово, Република Македония се проведе трета официална среща на проектния екип, свързана с напредъка на проект "Популяризиране на туристическа атракция в 3D - TAP 3D" CB006.1.21.193, в рамките на INTERREG-IPA България- Бивша югославска република Македония.

   В срещата участваха представители на партньорите: Виктор Янев – Областен управител на област Кюстендил и  Младен Протич - Управител на Център за развитие на Североизточен район за планиране, Македония. От страна на Областна администрация Кюстендил присъства и главният секретар Гергана Михайлова.

   Основен акцент в срещата бе проследяване изпълнението на дейностите по проекта. Бяха обсъдени и финансовите графици за двата партньора и бе установена и съгласувана времевата рамка за изпълнението на всички дейности на проекта.

   Припомняме, че през месец октомври миналата година, между Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Областна администрация Кюстендил, бе подписан договор за изпълнението на проекта. Целта му е да бъдат промоцирани регионални туристически атракции, състоящи се от природно, историческо и културно наследство, чрез използването на иновативна, модерна аудио-визуална технология. Начинанието ще бъде реализирано със създаването на триезичен каталог и промоционални 3D видеоклипове. 

rsz img 20171002 110207

Печат