Нови възможности при административните услуги, предоставяни от ОА Кюстендил

   От днес потребителите на административни услуги, продоставяни от Областна администрация Кюстендил могат да плащат по-бързо и по-удобно, чрез ПОС терминал. Разплащането се извършва спрямо установените тарифи за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост.

   Заплащането на услугите може да се извърши, както по банкова сметка, така и с платежна карта, чрез ПОС терминал, намиращ се в Център за административно обслужване - партер Областна администрация Кюстендил.

    Картовото разплащане дава възможност за качествено обслужване на гражданите като им се предоставя по-бърз, по-удобен и сигурен за тази цел начин. Потребителят може да плати с безконтактна или с контактна карта.

   В тази връзка мнението на потребителите и удовлетвореността им относно качеството на предоставяните административни услуги е важно за подобряването на дейността на Областната администрация.

   Администрацията разработи анонимни анкети, с помощта на които периодично ще бъде извършван обобщен анализ на удовлетвореността на потребителите. Резултатите от обратната връзка ще бъдат обсъждани и консултирани с неправителствените организации на гражданите и бизнеса и с представителите на гражданското общество, за предприетите действия в резултат на това, ще бъде уведомена обществеността.

   Анкетата е достъпна за попълване, както в поставената за тази цел кутия в Центъра за административно обслужване, така и в електронен вариант на началната страница в сайта на Областна администрация Кюстендил. За попълване на анкетата може да се използва и директен линк:

   https://www.surveymonkey.com/r/W72FW3Y

   Областна  администрация Кюстендил благодари на всички граждани, които ще се включат в измерването!

rsz dscn6688

Печат