Кметове и ведомства на работна среща при областния управител във връзка с подготовката за зимния сезон

Работна среща относно предстоящия зимен сезон се проведе в Областна администрация Кюстендил. Тя бе свикана и ръководена от областния управител на област Кюстендил Виктор Янев с цел подготовка за зимен сезон 2017/2018 и недопускане или намаляване последствията от усложнена зимна обстановка за населението, както и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата и снабдяването на услуги за обществото. 

В срещата участваха главният секретар на Областна администрация Гергана Михайлова, кметове и техни представители на деветте общини от област Кюстендил, ръководители на регионалните ведомства и дружества, имащи отношение по темата, а именно ОДМВР, ПБЗН, ЦСМП, ОПУ, РУО, РЗИ, ВиК и енергийните дружества.

rsz 666

По-рано, чрез своя заповед, областния управител бе разпоредил към кметовете на общини да проведат предварителни съвещания с кметове по населени места и кметски наместници за преглед на общинските щабове за изпълнение на общинските планове за защита при бедствия и при необходимост да бъдат актуализирани съставите. Те трябваше да извършат проверки за готовността за зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистваща техника, както и относно договорените задължения с фирмите – изпълнители. В конкретен срок общините изготвиха и списъци на собствениците, притежаващи техника, годна за аварийно-спасителни действия при зимни условия и докладваха относно проверка на готовността на техниката за изтегляне на закъсали тежки товарни автомобили. Относно снабдяването на населението със стоки и услуги от първа необходимост кметовете докладват, че е създадена необходимата организация, както и по отношение на учебните и детски заведения.

По време на заседанието, стана ясно че към момента сключени договори с фирми за снегопочистване имат Общините Кюстендил, Бобов дол и Трекляно. В процес на сключване на договори или процедури за избор се провеждат в Общините Бобошево, Сапарева баня, Дупница, Кочериново, Невестино и Рила. Кметовете на общини споделиха с областния управител проблемите си при снегопочистването в конкретни пътни участъци от Републиканската пътна мрежа през изминалия зимен сезон и потърсиха съдействие от него за уреждането на взаимоотношенията им с фирмите-изпълнители, отговорни за процеса.

66612

Доклад бе представен и от Областно пътно управление Кюстендил във връзка с Плана за зимно поддържане на Републиканската пътна мрежа. За борба с поледицата са предвидени сол – 3180 тона и химически материал – 22 тона, а за опесъчаване пясък – 7150 тона. Съвместно с ОПУ Перник и ОПУ София са разработени варианти за временна организация на движението при влошена метеорологична обстановка на територията на трите региона. Общо 21 машини ще поддържат ЛОТ 2 на АМ „Струма“, а 61 ще обслужват Републиканските пътища от I, II и III клас. За участъкът от ЛОТ 1 на АМ „Струма“, за която има ангажимент ОПУ Кюстендил са в готовност 12 машини с налични 600 тона сол и 3 тона химическо вещество.

От РЗИ Кюстендил уведомяват, че се поддържат актуални списъци на болни на хемодиализа в лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта, които в случай на бедствени ситуации ще бъдат транспортирани до центровете за хемодиализа от ПБЗН. Регионалната здравна инспекция е предоставила списъци и на Центъра за спешна медицинска помощ относно болните на хемодиализа и бременните с термин на раждане от декември 2017 г. до февруари 2018 г.

На свой ред директорът на ЦСМП Кюстендил д-р Георгиева съобщи, че към момента 11 екипа обслужват население от 126 хил. души. Транспортната техника, с която разполага ЦСМП е оборудвана със зимни гуми, лопати, торби с пясък, лекарствени средства и медицински консумативи. Автомобилите се подлагат на ежедневна техническа проверка.

С доклад на ОДМВР запозна директорът старши комисар Елиан Стамболийски, който каза че са определени потенциално критичните участъци и такива, на които ще бъдат поставени пътни знаци за поставяне на вериги. Той увери, че и този зимен сезон ще продължи подаване на актуална информация към средствата за масово осведомяване за възникнали затруднения или въведени временни забрани за движение по пътищата.

rsz 6662

Печат