НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС ФОРУМ 2017 „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“

NBF 2017 logo

Предстои провеждане на най-мащабния НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС ФОРУМ 2017 „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“ в 20 големи общини. Дата на форума в гр. Кюстендил е на 30.06.2017 г.  

Целта на провеждането на най-мащабния национален бизнес форум за 2017 г. е да засили взаимодействието между държавните и общинските служители от една страна и представителите на бизнеса от друга, както и да засегне основни тези за развитието на икономиката.
Партньори на ФОРУМА са водещите бизнес организации: БТПП, АИКБ, БСК, ИПИ, ОБК, НСМСБ, ИАНМСП  и др.

Повече информация Вижте тук:

Печат