Кандидатстване за стипендии за академичната 2017-2018 г. по Стипендиантски програми на Ромския образователен фонд

Цели на РОФ: Основната целта на Ромски Образователен Фонд е да спомага за заличаването на огромната разлика в образованието на ромите и неромите чрез политики и програми, които подпомагат качественото образование на ромите, включително десегрегацията на образователната система. Основен приоритет на Ромския Образователен Фонд е да подпомага изработването и осъществяването на образователни политики, които допринасят за включването на ромите в образователната система.

Важно: Стипендиантската програма на РОФ е предназначена единствено за лица от ромски произход!

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА СТИПЕНДИЯ:

Печат

autocad lt on
autocad 2017 for mac price