„Промоция на туристически забележителности в 3D – TAP 3D”,

proekt2 1На 20 април 2017 г.  се проведе работна среща относно организиране на встъпителна пресконференция по проект „Промоция на туристически забележителности в 3D – TAP 3D”, която ще се проведе на 10.05.2017г. от 11.00ч. в административната сграда в гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44, ет. 2, Голяма зала. В срещата взеха участие областният управител Йордан Татарски, заместникът му Катерина Янчева, Гергана Михайлова - главен секретар на областна администрация заедно с представители на Център за развитие на североизточен район за развитие с ръководител Младен Протик от македонска страна.
Проектът се осъществява с финансова подкрепа на програма Интеррег – ИПА България – Македония, съгласно договор CB006.1.21.193.
Целта на събитието е да бъдат информирани както заинтересованите страни, така и широката общественост за изпълнението на проекта, неговите параметри, цели и очаквани резултати.
Дневният ред на събитието е следния:
1.Регистрация на участниците и на присъстващите медии в пресконференцията- 11.00ч.-11.10ч.
2.Встъпително представяне на Проекта за трансгранично сътрудничество между България и Македония - “Промоция на туристически забележителности в 3D – TAP 3D“ -11.10ч.-12.00ч.
3.Кафе пауза 12.00ч.-12.30ч.
4. Въпроси от страна на представителите на медиите и участниците в на събитието- 12.30ч.-13.30ч.
7.Закриване на пресконференцията

Печат