Областният управител представи публичен отчет за дейността на Областна администрация през годината

Областният управител на област Кюстендил Виктор Янев даде брифинг пред представителите на регионалните медии в област Кюстендил, на който представи отчет за годишната дейност на Областна администрация Кюстендил.

rsz otchet1

По думите му стана ясно, че през 2017  година при осъществения от областния управител контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети е извършена проверка на общо 1685 броя решения, приети на проведени заседания на общинските съвети. За същия период  са върнати за ново обсъждане  като незаконосъобразни 22 броя решения и 1 решение е оспорено пред Административен съд Кюстендил. 

Областният управител поясни още, че през годината са извършени общо 6 проверки относно законосъобразност на заповеди на кметове на общини /Община Кочериново, Община Бобошево, Община Рила, Община Невестино, Община Трекляно и Община Сапарева баня/.  В резултат на извършените проверки са отменени като незаконосъобразни 3 заповеди на кметове на общини , като нито една от трите заповеди на Областния управител не е обжалвана в законоустановения срок по реда на АПК. 

В тази връзка областният управител увери, че през октомври 2017 г. е бил даден ход на регулярни срещи между кметовете на общините в област Кюстендил и областния управител, на която се обсъждат въпроси, относно осъществения от областния управител административен контрол за законосъобразност на заповедите на кметовете на общини и решенията на общинските съвети.

Акцент от публичния отчет на областният управител Виктор Янев бе  и осъщественият контрол по сключени договори между кметове на общини и председатели  на  сдружения по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 84 бр. договора, а именно 43 за община Кюстендил, 28 за Община Дупница, 12 за община Бобов дол и 1 бр. за община Рила. Така област Кюстендил се нарежда на трето място в страната по брой на реновираните жилищни сгради по програмата.

По време на представянето на отчета стана ясно още, че по отношение на административното обслужване през изминалата година в Областна Администрация Кюстендил са  обработени  5300 броя преписки, от тях входящи преписки 3530бр. и изходящи преписки 1770бр. Няма постъпили жалби и образувани  преписки  срещу служители от областна администрация Кюстендил за лошо и некачествено административно обслужване.

В отговор на журналистически въпрос към областния управител във връзка с предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС, Виктор Янев поясни, че през октомври и ноември 2017 година Областна администрация Кюстендил е реализирала общо 7 публични събития във връзка с Комуникационната стратегия на РБ за ЕС – 3 големи събития в Общините Кочериново, Дупница и Сапарева баня и 4 събития в партньорство с читалища в Общините Бобов дол, Рила, Бобошево и Невестино. Представена е информация относно членството на България в ЕС, целите и функциите на ротационното Председателство и са се провели дискусии между гражданите, областният управител и представителите на местната власт.

В заключение сред акцентите от представената информация от областния управител, стана ясно, че през декември 2017г. е получено писмо от Института по публична администрация, в което се посочва, че Областна администрация Кюстендил е класирана сред първите шест места в рейтинга на учещите администрации за 2017г., при участващи над 80 централни и териториални администрации в извършването на самооценка по показатели за учеща организация.

Областният управител Виктор Янев се обърна с благорност към служителите на Областна администрация Кюстендил за добрата работа през годината и пожела една още по-успешна и благодатна за всички 2018 година.

rsz otchet2

Печат