Общото събрание на Асоциацията по ВиК прие подробна инвестиционна програма

 В Областна администрация Кюстендил  се проведе заседание на членовете на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилка вода“ ЕООД град Кюстендил.  Заседанието бе председателствано от областния управител Виктор Янев. Освен присъстващите с право на глас членове в срещата участваха представители на „Кюстендилска вода“ ЕООД, както и главният секретар на администрацията Гергана Михайлова.

На основание Закона за водите Общото събрание на Асоциацията прие с пълно мнозинство подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна или публична общинска собственост за 2017 година, които са договорени като част от задължителното ниво по сключения Договор с водната Асоциация и дължима престанция от оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД.

Областният управител поясни, че общият размер на инвестиционната програма е на стойност 418 872, 99 лв., която е разпределена в процентно отношение между общините и държавата. В тази връзка той припомни на присъстващите членове на Асоциацията за задълженията относно вноските в бюджета на АВиК, които имат към момента общините Бобов дол, Кочериново, Рила и Бобошево.

“За 2018 година предстои приемане на нова програма, която операторът “Кюстендилска вода” ЕООД ще предостави и ще приемем до края на месец март”, каза още губернаторът.

По време на заседание бе отправен въпрос към областния управител Виктор Янев относно възможностите за покачване цената на водата. “Това, което бе изнесено от КЕВР и това, което ние направихме със срещи с нейни представители, засега не очакваме повишение на цената на водата. Естествено чакаме и одобрения бизнес план за ВиК оператора, от който ще стане окончателно ясно”, бе категоричен той. 

rsz avik123

Печат