Областният управител и представители на Областна администрация Кюстендил взеха участие в информационната среща във връзка с проучване на Агенцията по заетостта сред работодателите

         На 07.02.2018 г. в Областна администрация Благоевград, се проведе информационна среща с представители на Агенция по заетостта, Областна администрация Кюстендил, Областна администрация Благоевград, Сдружението на югозападните общини, КНСБ и експерти на Агенцията по заетостта на територията на двете области, на която бе представена матрицата на дейностите за проучване на потребностите на работодателите от работници и служители по видове професии, знания и умения. Бяха обсъдени предстоящите действия по провеждане на анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила. Проучването се извършва чрез електронен анкетен формуляр, предназначен за работодателите, който е публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта в рубриката: „Проучване за потребностите от работна сила“ и на сайта на Областна администрация Кюстендил.

На основание чл. 10, ал. 2 от ЗНЗ, Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, два пъти в годината следва да набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта.

Съгласно утвърдения план през 2018 г. анкетирането на работодателите ще се извърши през месец февруари и месец август. Целта е, чрез проучване сред работодателите във всички области, да се получи реална и конкретна информация на търсените кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по – нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общински планове за развитие.

Уважаеми работодатели, моля включете се активно в проучването като попълните анкетата. 

Анкетно проучване на потребностите от работна сила в област Кюстендил

IMG 3884

IMG 3885

IMG 3886

IMG 3887

IMG 3889

IMG 3890

IMG 3891

Печат