Областният управител и представители на Областна администрация Кюстендил взеха участие в информационната среща във връзка с проучване на Агенцията по заетостта сред работодателите

         На 07.02.2018 г. в Областна администрация Благоевград, се проведе информационна среща с представители на Агенция по заетостта, Областна администрация Кюстендил, Областна администрация Благоевград, Сдружението на югозападните общини, КНСБ и експерти на Агенцията по заетостта на територията на двете области, на която бе представена матрицата на дейностите за проучване на потребностите на работодателите от работници и служители по видове професии, знания и умения. Бяха обсъдени предстоящите действия по провеждане на анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила. Проучването се извършва чрез електронен анкетен формуляр, предназначен за работодателите, който е публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта в рубриката: „Проучване за потребностите от работна сила“ и на сайта на Областна администрация Кюстендил.

На основание чл. 10, ал. 2 от ЗНЗ, Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, два пъти в годината следва да набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта.

Съгласно утвърдения план през 2018 г. анкетирането на работодателите ще се извърши през месец февруари и месец август. Целта е, чрез проучване сред работодателите във всички области, да се получи реална и конкретна информация на търсените кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по – нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общински планове за развитие.

Уважаеми работодатели, моля включете се активно в проучването като попълните анкетата. 

Анкетно проучване на потребностите от работна сила в област Кюстендил

IMG 3884

IMG 3885

IMG 3886

IMG 3887

IMG 3889

IMG 3890

IMG 3891

Печат

additional info illustrator mac education license student license cost autocad lt 2012 license autocad lt 2012 lt www.theyashelf.com