Анкета относно разработване на социално-икономическия анализ и плана за справедлив преход в Югозападна България в съответствие с конкретните специфики на региона и нуждите на целевите групи

Анкета относно разработване на социално-икономическия анализ и плана за справедлив преход в Югозападна България в съответствие с конкретните специфики на региона и нуждите на целевите групи

Печат