Областна администрация – Кюстендил назначава двама младежи по програмата „Старт на кариерата“

20181204 134935

        Двама младежи ще започнат работа от този месец в Областна администрация – Кюстендил по програмата „Старт на кариерата“. Младежите ще бъдат назначени като младши експерти в дирекциите „АПОФУС“ и „АКРРДС“ към администрацията в областния център. Експертните длъжности, които те ще заемат, са на трудово правоотношение и за срок от 9 месеца. Двамата младежи са със завършено съответно юридическо и икономическо образование.

        Програмата „Старт на кариерата“ дава възможност на млади хора да започнат работа, като целта е да се улесни преходът между образование и заетост. По този начин те ще придобият трудов стаж и професионален опит. Условията са младежите да бъдат до 29-годишна възраст, регистрирани в бюрото по труда, без стаж по специалността и със завършено висше образование.

        Процедурата и работните места се определят от Министерство на труда и социалната политика.

08.02.2019г.

Печат