На 4 и 5 април ще се проведе Регионален съвет за развитие на Югозападен район

        На 4 и 5 април в община Разлог ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район. В заседанието участие ще вземат областният управител Виктор Янев и представители на Областна администрация - Кюстендил. Ще присъстват и представители на министерства, областни управители, кметове на общини, представители на синдикални и браншови организации.

        Регионалният форум ще бъде председателстван от областния управител на Благоевград Бисер Михайлов. До края на 2018 г. председателстващ на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район бе областният управител на Кюстендил.

       Функциите и задачите на Регионалния съвет са подробно описани в Закона за регионалното развитие.

Печат