Регионалният съвет за развитие на Югозападен район проведе заседание

1

        Предоставянето на електронни административни услуги от областните администрации през Системата за сигурно електронно връчване бе една от водещите теми в дневния ред на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район. Заседанието се проведе в община Разлог, като в него взеха участие областният управител на Кюстендил Виктор Янев, главният секретар Гергана Михайлова и Василка Манчева – директор Дирекция „АКРРДС“.

        По време на регионалния форум присъстващите обсъдиха прилагането на Практическите насоки по спазване на Закона за електронно управление и Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите. По тази тема докладва Атанас Темелков – представител на Държавна агенция „Електронно управление“.

21004

        Сред дискутираните теми бе и дейността на създадената Държавна агенция за пътна безопасност. Председателят й Малина Крумова обсъди с членовете на Регионалния съвет възможностите за оптимизиране на функциите и задачите на институциите и ведомствата, участващи в изпълнението на мерките и дейностите по пътна безопасност.

        Коментирани бяха и получените резултати от първия етап на Социално-икономическия анализ на районите в Република България. Анализът има за цел да подпомогне подготовката на Оперативна програма за регионално развитие, както и на други програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Социално-икономическият анализ е и в подкрепа на разработването на основните стратегически документи за следващия програмен период 2021 – 2027.

31004

        Сред темите, които бяха на фокус по време на заседанието на Регионалния съвет, се откроиха предизвикателствата и корупционните рискове при присъединяването на страната ни към Шенгенското пространство. Обсъдени бяха и възможностите за кандидатстване на областните управи за реализация на проекти на местно ниво.

        Председателстващ на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район бе областният управител на Благоевград Бисер Михайлов. В заседанието на Съвета взеха участие още областният управител на Перник Ирена Соколова, кметът на Дупница инж. Методи Чимев, зам.-кметът на Кюстендил Росица Плачкова и др.

41004

Печат