Комисията към Областен съвет за развитие – Кюстендил прие Регионалната програма за заетост

WP 20190417 14 02 58 Pro LI

        На заседание на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие – Кюстендил бе приета единодушно Регионалната програма за заетост. Комисията председателства зам. областният управител Райчо Цветин, като на нея присъстваха още главният секретар Гергана Михайлова и директорът на Дирекция „АКРРДС“ Василка Манчева.  

WP 20190417 14 02 51 Pro LI

        Регионалната програма предвижда 6-месечна заетост за 64 безработни лица от област Кюстендил. Тя е финансирана с малко над 256 хил. лв. и е предвидено да стартира през месец юни тази година. Приоритетно по тази програма ще се наемат лица от уязвими групи – младежи до 29-годишна възраст, продължително безработни лица, такива с основно или с по-ниско образование. Докладващият по тази точка от дневния ред – Юлияна Хаджиева, обобщи, че наетите лица ще работят в сферата на комуналното и битово обслужване, поддръжка на градинки и пътища.

        По време на заседанието стана ясно, че наетите по Регионалната програма за заетост ще получават минималната работна заплата и ще бъдат на пълен работен ден.

        Като точка от дневния ред бяха обсъдени и резултатите от проведеното първо за 2019 г. проучване на потребностите от работна сила.

Печат