Бюлетините за евроизборите бяха получени днес в Областна администрация – Кюстендил

Image00003

        Днес в Областна администрация – Кюстендил пристигнаха отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за Европейски парламент на 26 май 2019 г.

        132 000 са получените бюлетини за област Кюстендил, което е с 10% повече от броя на избирателите в областта. Те се получават централизирано от БНБ и техни подизпълнители. Предаването на бюлетините от територията на печатницата се извърши чрез упълномощени представители на Областна управа, на РИК и под контрола на Министерство на финансите. Транспортирането им се извърши под строгия контрол на органите на МВР.20190520 125358

        Бюлетините ще се съхраняват в определени от Областния управител помещения, запечатани с ленти, които са подписани от всички членове на РИК. Те ще се съхраняват до предаването им на общинските администрации в област Кюстендил. Дейностите по охрана при съхранението се извършват от МВР.

20190520 125653

20190520 130000

Печат