Проведе се заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район

Image120190702140704

       Областният управител на Кюстендил Виктор Янев взе участие в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район. Заседанието бе свикано и открито от губернатора на Благоевград Бисер Михайлов. От страна на Областната администрация – Кюстендил участие взеха и зам. областният управител д-р Матей Попниколов и главният секретар Гергана Михайлова.

       „По време на Регионалния съвет бе представена информация за напредъка по изпълнението на оперативните програми, програмите за териториално сътрудничество и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., както и предстоящи за обявяване процедури до края на 2019 г.“, коментира областният управител Виктор Янев. Губернаторът на Кюстендил посочи още, че са обсъдени мерки за повишаване конкурентоспособността на туристическата индустрия в страната ни, както и възможностите и предизвикателствата за устойчиво развитие на алтернативния туризъм.

       Акцент по време на съвместното заседание е било също представянето на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район за 2018 г.

Image220190702140704

       Членовете на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район са избрали заместник-председател на органа за периода от 1 юли до 31 декември 2019 г. Това е кметът на община Сливница Васко Стоилков. Той е предложен от поемащия председателството до края на тази година Илиан Тодоров – областен управител на София област.

       Представител на Дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски съвет е представил уеб базирана платформа за достъп до обществена информация. Тук са конкретизирани задълженията на администрацията в процеса на заявяване на достъп и публикуване на обществена информация.

       На вниманието на участниците в Регионалния съвет е представена и темата за изграждане на електронна платформа за продажба на имоти частна държавна собственост – проект, обхват и основни функционалности.

       Участие в съвместното заседание са взели зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев, областни и зам. областни управители, кметове на общини, представители на министерства и на различни институции.

Печат