По време на Областна епизоотична комисия бяха обсъдени и приети мерки за предпазване от болестта Африканска чума по свинете

Image120190718110704

        По време на свое заседание днес Областната епизоотична комисия обсъди и набеляза конкретни мерки за предпазване от заболяването Африканска чума по свинете. Заседанието се проведе в Областна администрация – Кюстендил и бе председателствано от зам. областния управител Райчо Цветин. То бе свикано след Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите във връзка с необходимостта от засилване на мерките за контрол и превенция по отношение на заболяването Африканска чума по свинете /АЧС/.

        В началото на срещата представителите на различни институции бяха запознати с  епизоотичната обстановка в страната по отношение на болестта. С положителен знак бе констатирано, че на територията на област Кюстендил обстановката на този етап е благоприятна.

Image220190718110738

        По време на заседанието стана ясно, че вероятността за проникване на вируса на АЧС в останалите региони на България е чрез нерегламентирано движение на свине, чрез свинско месо и продукти от свинско месо в личния багаж на пътници, екипаж и водачи на МПС, и хранителни отпадъци от влакове, автобуси, леки автомобили, самолети и кораби. Това са най-рисковите продукти, при обезвреждането на които има големи трудности – стотици хиляди пътници се придвижват с различни превозни средства.

          Всички случаи на болни и умрели свине трябва да бъдат докладвани незабавно, стана ясно още на заседанието, тъй като АЧС е заболяване с потенциал за бързо разпространение, вирусът е изключително устойчив в околната среда, като фактор за разпространението му, освен заразените свине, са и замърсени свинска месо и продукти, транспортни средства, оборудване е други. Човешкият фактор за разпространение на заболяването също е много важен.

        Сериозен риск представляват кухненските отпадъци по сметищата и достъпа на животни до тях. Миграцията на дивите животни, не само диви свине, но и чакали, вълци (хранещи се с инфектирани трупове на умрели животни), също представлява риск. Друг вероятен път за проникване е чрез инсекти, междинни гостоприемници /меки кърлежи/ пренесени от прелетни птици, язовци и таралежи.

Image320190718120744

        Болестта може да се контролира и изкорени, само когато се прилагат и спазват всички предприети мерки. С цел предотвратяване възникване на заболяването на територията на област Кюстендил бяха разгледани и приети мерки от Областната епизоотична комисия. Стана ясно, че кметовете на общини трябва да провеждат ежеседмични заседания на Общинските епизоотични комисии. На заседанията на общинските епизоотични комисии ще се сформират екипи с представители на ОДБХ, Български ветеринарен съюз, Регионална дирекция на горите /РДГ/, Областна дирекция „Земеделие“ и кметовете на населени места за провеждане на информационна кампания сред населението и инвентаризация на свинете, отглеждани във ферми за лична консумация, тип „Заден двор“.

 Органите на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“, в рамките на своята компетенетност, на граничните пунктове Гюешево и Олтоманци, ще могат да извършват проверки на транспортните средства и личния багаж на пътниците за наличие на суровини и храни от животински произход, съдържащи в състава си свинско месо. Откритите суровини и храни ще се изземват и предават за унищожанаве, съгласно норманивните изисквания.

 В компетенциите на Директора на Областно пътно управление - гр. Кюстендил ще бъде да организира почистването на пътни отбивки, паркинги и на местата за почивка на пътуващите. В съответните населени места кметовете на общини ще определят места за транспортиране, съхранение и обезвреждане на отпадъците. Определените места от кметовете ще бъдат предварително съгласувани с Областната дирекция по безопасност на храните.

Директорът на Областно пътно управление - гр. Кюстендил, съвместно с представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на транспорта (представители на ИА „Автомобилна администрация“, БДЖ и директора на ОДБХ - гр. Кюстендил), ще организират разпространение на информационни материали за АЧС на следните обекти: ЖП и Автогара Кюстендил, ЖП и Автогара Дупница, на различни паркинги в цялата област, на множество бензиностанции и туристически обекти в целия Кюстендилски регион.

В случаи на заболяваемост и смъртност при свине спешно трябва да се информира обслужващият ветеринарен лекар и да се уведоми ОДБХ - гр. Кюстендил на дежурни телефони: 078550630; 078550631; 078550634; 088721523.

Информационен клип може да бъде свален от следния линк: https://we.tl/t-Db0Ec9I3BJ

Печат