Областният управител Виктор Янев участва в Регионален съвет за развитие на Югозападен район

IMG 7371

        Губернаторът на Кюстендил Виктор Янев участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район. От страна на Областна администрация – Кюстендил на форума присъства и главният секретар Гергана Михайлова.

        На вниманието на участниците в Съвета бе представен доклад относно приоритетите и предизвикателствата пред киберсигурността на национално ниво. В хода на Регионалния съвет бяха дискутирани също проблемите, които стоят за решаване пред развитието на лечебните заведения на местно ниво.

IMG 7373

        Експерт от Министерство на земеделието, храните и горите представи актуална информация за страната във връзка с болестта Африканска чума по свинете. Присъстващите на заседанието бяха запознати и с новия тип документи за регионално развитие, както и с възможностите за интегрирани и териториални инвестиции.

IMG 7381

         На своето заседание членовете на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район избраха и представители, които да участват в тематични работни групи относно разработването на оперативни програми за подкрепа на регионите през програмен период 2021 – 2027 г.

Печат